Gezondheid Academy is een samenwerking tussen Arbodiensten * Zorgverzekeraars * SW bedrijven * Gemeentes